-------------------------------------------------------------------------------------------------
"ÝSTÝKLAL MARÞI"
Korkma! Sönmez Bu Þafaklarda Yüzen Al Sancak.
Sönmeden Yurdumun Üstünde Tüten En Son Ocak.
O Benim Milletimin Yýldýzýdýr Parlayacak,
O Benimdir O Benim Milletimindir Ancak.

Çatma, Kurban Olayým Çehreni Ey Nazlý Hilal.
Kahraman Irkýma Bir Gül, Ne Bu Þiddet Bu Celal.
Sana Olmaz Dökülen Kanlarýmýz Sonra Helal.
Hakkýdýr Hakka Tapan Milletimin Ýstiklal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

********************************************************************************************************************************************************************
Cyber Attack: | OneTeam Cyber Security Departman | | NightByte~Deaserteagle777~VonQuLsheR~CyberShooter~Krypton~R3DBUl~NightMare ~SCR4M~SC4W4-NusratForce| .Ruhu Hayvan Olanla,Ben insan gibi Konusmam!Özgürlük Bir resimdir Çerçevelenemez Hiç bir duvara!Marsta Hayat Olsa Satabilirler Fakirlere,Hitabedeki gençlik ölmedikçe Marþý Deskop al!Býraz Daha Yazarsam Polisi Benide Tutuklayacak kesin. OneTeam © 2016 #OperationWorld
********************************************************************************************************************************************************************